Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Universiteter vil hjælpe med at uddanne medarbejdere i informationssikkerhed

For at beskytte sig mod avancerede cyberangreb er det nødvendigt, at flere medarbejdere kan arbejde helhedsorienteret med at sikre virksomhedens informationer. Det skal et nyt masteruddannelsesforløb i informationssikkerhed nu hjælpe med.

Universiteter hjælper med at uddanne medarbejdere i informationssikkerhed De fleste cyberangreb lykkes på grund af menneskelige fejl og manglende fokus i organisationen. 

Informationssikkerhed er ikke bare it-sikkerhed. For at få styr på sin informationssikkerhed skal en virksomhed både arbejde med de tekniske krav til it-sikkerhed, med virksomhedens processer, medarbejdernes adfærd, data-etik og jura.

Allerede i 2019 målte Center for Cybersikkerhed, at efterspørgslen efter personer med kompetencer inden for informationssikkerhed var tredoblet de foregående 10 år. Senest har Erhvervsstyrelsen i september i år i rapporten ’Digital sikkerhed i danske SMV’er 2021’ opgjort, at 40 % af de små og mellemstore virksomheder i Danmark har for lavt digitalt sikkerhedsniveau, og SMV’erne peger selv på manglende it-kendskab og -kompetencer som én af årsagerne.


I tæt samarbejde med erhvervslivet har It-vest og de tre vestdanske universiteter, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, derfor udviklet en ny specialisering i informationssikkerhed på masteruddannelsen i it. De første studerende på det nye masterforløb er netop startet.

Sikkerhed med organisatorisk fokus

John Madum, chefkonsulent og informationssikkerhedsrådgiver i Finansministeriet, har været med til at give input og sparring til udvikling af den nye specialisering. Han fortæller:

- Det har længe været let at finde et kort it-sikkerhedskursus på et teknisk niveau. Sværere har det derimod været at uddanne sig inden for informationssikkerhed med et tydeligt organisatorisk fokus. Jeg er derfor meget begejstret for master i it’s nye specialisering. Endelig er der et efteruddannelsestilbud på allerøverste hylde, der giver et helhedsorienteret blik på informationssikkerhed.

Det nye uddannelsestilbud i informationssikkerhed skal give kompetencer til at forstå teknikkerne bag de vigtigste typer af cyberangreb, og hvordan virksomheder kan arbejde med at detektere og forebygge angreb. Specialiseringen behandler også centrale etiske spørgsmål relateret til sikkerhed, relevant lovgivning som GDPR, og hvordan man kortlægger, hvilke trusler, der kan være imod netop ens arbejdsplads.

Specialiseringen skal desuden ruste deltagerne i at udvikle, lede og udnytte virksomhedens it-arkitektur til at sikre vedvarende sikkerhed og agilitet, og den giver kompetencer til at kortlægge og optimere it-sikkerhedsadfærd i virksomheden.

Specialisering med en bred målgruppe

Mille Østerlund, formand for Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer, har også deltaget som sparringspartner i forbindelse med udviklingen af den nye specialisering i informationssikkerhed.

Hun mener, at specialiseringen blandt andet henvender sig til personer, der arbejder med den internationale ISO 27001-standard.
-vDet er vigtigt for mig at understrege, at det i dag ikke kun er de tekniske specialister, der skal have viden om cyber- og informationssikkerhed, men i ligeså høj grad alle os andre. Arbejder du eksempelvis med HR, jura eller markedsføring, er dit arbejde højst sandsynligt understøttet af digitale systemer og services. Det betyder, at du også har brug for at vide noget om sikkerhed. Det gør fagene på den nye specialisering relevante for en bred gruppe af mennesker.

Teknisk it-sikkerhed for generalister

Det nye uddannelsestilbud begyndte i september med faget Ledelse af virksomhedsarkitektur på Aarhus Universitet. Det næste fag på specialiseringen er Teknisk it-sikkerhed for generalister på Aalborg Universitet med professor i cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen som underviser. Den samlede specialisering tager to år som deltidsstudium. Det er muligt at vælge enkeltdele af uddannelsen.
13/10 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma
 • Power Technic ApS

  Power Technic ApS

  Medico Strømforsyninger / Åbne typer samt til printmontage
 • Siemens EDA

  Siemens EDA

  WP: Raising the pillars of digital transformation
 • Microchip

  Microchip

  AWS-connected embedded systems
 • Siemens EDA

  Siemens EDA

  WP: How Siemens EDA helps you engineer a smarter future
 • Sensor ECS

  Sensor ECS

  IT hardware til brug i industriens krævende miljøer

Webinarer, events og messer

Mest læste


Læs magasinet

Læs magasinet

Nyeste Nyheder