Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Folkelig opbakning til solceller på industritageFoto: Mariia Mutova.

Folkelig opbakning til solceller på industritage

Solceller på industritage bliver positivt modtaget af mere end 9 ud af 10 borgere, der har deltaget i en undersøgelse om accept af grønne teknologier.

Del artiklen på

Solceller på industribygninger bliver mødt med bred folkelig opbakning viser en spørgeskemaundersøgelse fra DTU, der dokumenterer borgernes accept af grønne teknologier. I undersøgelsen svarer 93% af danskere, at de går ind for flere solceller på industritage. Samme tendens står igennem i støtten til havvindmølleparker, som får positiv opbakning fra i alt 87% af de adspurgte i undersøgelsen.

- Resultaterne viser, at den folkelige opbakning til solceller giver teknologien et stort potentiale på industritage. Borgernes synes, det er en fantastisk ide og det bør samfundet handle på og undersøge, om der brug for at give ejerne af industribygningerne bedre incitamenter til at sætte solceller op, fjerne evt. regulatoriske barrierer og gøre det muligt for energiselskaber at stå for installationerne og driften af solceller på industritage, si

ger professor Jacob Ladenburg fra DTU Management.

Spørgeskemaundersøgelsen fra DTU er baseret på svar fra 1.589 respondenter og kortlægger deres holdning til grønne teknologier som fjernvarme, energibesparelser, vindmøller, solceller, CO2-fangst og lagring, og atomkraft. Et gennemgående træk i besvarelserne er, at jo længere væk teknologierne placeres fra respondenternes bopæl, jo højere er accepten af teknologierne.

- Vi ved fra flere anlægsprojekter, at den folkelige accept er vigtig for at vi får en smidig indførelse af nye grønne teknologier. Og hvis der er modstand mod den geografiske placering af teknologierne, så har vi set, at det har skabt markante forsinkelser, store økonomiske omkostninger eller ligefrem aflysning af flere projekter med både vindmøller til lands, vandkraft og solceller, siger Jacob Ladenburg.

Positiv modtagelse af CO2-fangst til havs

Undersøgelsen viser, at ud over solceller på industritage, så er fjernvarme, energibesparende teknologier og havvindmølleparker de mest accepterede teknologier og bliver positivt modtaget af henholdsvis 93%, 91%, 91% og 87% af de adspurgte. Derudover er der også positiv opbakning til CO2-fangst og lagring offshore, fra 54 % i undersøgelsen.

Det er til trods for at det er en helt ny teknologi, som de danske borgere kun har lidt kendskab til. De mindst populære teknologier i undersøgelsen er CO2-fangst og -lagring i byområder, landdistrikter og kystnære områder, som kun modtages positivt i henholdsvis 25%, 32% og 35% af respondenterne. Atomkraft var den fjerde mindst accepterede teknologi med 40% støtte.

Endelig viser undersøgelsen, at der er betydelige forskelle i teknologiens accept på tværs af aldersgrupper. Yngre respondenter er mere positive over for atomkraft, mens ældre er mere positive over for fjernvarme.

Undersøgelsen er finansieret med midler fra det EUDP finansierede CO2-transport-og lagringsprojekt "Bifrost", hvor partnerne i TotalEnergies, Ørsted, Nordsøfonden, BlueNord og DTU undersøger potentialet for offshore CO2-transport og -lagring.

31/8 2023
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma