Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Innovativ brug af lys og lyd giver bedre hverdag for demente på plejehjem Opholdsstue på Plejehjem Lillevang i Furesø Kommune grafisk manipuleret med ekstra lys. Foto: Bjørn Wennerwald

Innovativ brug af lys og lyd giver bedre hverdag for demente på plejehjem

I et nyt projekt om sansestimuli er virksomheder inviteret med til at finde nye løsninger til bedre omsorg og trivsel på Plejehjemmet Lillevang i Furesø Kommune.

Del artiklen på

Furesø Kommune har indgået et samarbejde med virksomheden Wavecare om at udvikle ny sanseteknologi til plejehjemsbeboere med demens. Teknologien har allerede vist gode resultater i psykiatrien og på fødestuer, hvor den er med til at skabe ro og tryghed for patienterne. Det nye projekt skal vise, om løsningen også fungerer for plejehjemsbeboere med demens.

- Borgere med demens kan have svært ved at forstå, hvad der sker omkring dem. De oplever ofte uro, søvnbesvær, kan være udadreagerende og have svært ved at finde ud af tid og sted. Med sanseprojektet håber vi, at teknologien kan være med til at give mere ro for beboerne, og at medarbejderne får nogle flere redskaber i værktøjskassen, når de yder pleje og omsorg for beboerne, siger Lars Carstensen (C), formand for Furesøs politiske udvalg Ældre og Sundhed.

Nye velfærdsløsninger udvikles sammen med virksomheder

Gennem de seneste par år har Furesø Kommune inviteret virksomheder til at være med til at finde løsninger på fremtidens udfordringer, som Furesø og andre kommuner står overfor. Formålet er at sætte skub i udviklingen af nye velfærdsløsninger til gavn for borgerne. Samtidig får virksomheden, der bidrager med sin ekspertise, mulighed for at udvikle og afprøve sine løsninger sammen med borgere og medarbejdere i et såkaldt offentlig-privat samarbejde.

- Vi ved, at vi i de kommende år får mange flere ældre borgere – og at flere med alderen vil blive ramt af aldersbetingede sygdomme som demens. Samtidig har vi svært ved at få nok medarbejdere både i ældreplejen og på andre velfærdsområder. Derfor har vi brug for at tænke nyt og række ud til alle, der vil samarbejde om at finde løsninger. Her er det oplagt, at virksomhederne kan komme i spil og afprøve nye ideer, som de kan bringe på markedet, siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune.

Virksomhed har brug for input fra medarbejdere

Virksomheden Wavecare ser frem til at prøve sanseteknologien af sammen med medarbejderne.

- Vi har stor tiltro til, at løsningerne kan hjælpe beboere med demens og være gode redskaber for medarbejderne. Som virksomhed har vi brug for medarbejdernes input til, hvordan løsningen skal designes, så den passer til netop de udfordringer, beboere og plejere står med i hverdagen, fortæller Eva Wennerwald, der er CEO i Wavecare.

Medarbejdere ser frem til at afprøve løsningen

På Plejehjemmet Lillevang i Furesø Kommune, hvor Wavecares sanseløsninger skal prøves af, ser medarbejderne frem til at få nye værktøjer at arbejde med.

Medarbejdere på plejehjem står hver dag overfor at skulle håndtere meget forskellige borgere med forskellige sygdomme. Demens er én af de sygdomme, som kræver viden, tålmodighed og kreativitet i forhold til at forstå borgernes behov og kunne give den bedst mulige pleje og omsorg.

- Ledere og medarbejdere på ældreområdet har helt fra starten været med til at identificere, hvad projektet skulle løse i hverdagen. Fokus har været at finde løsninger, som gavner borgerne ved at skabe ro og tryghed. Det håber vi smitter af på medarbejderne, som derved gerne skulle få en mere rolig og forudsigelig hverdag. En positiv spejling hvor ro og tryghed hos beboere giver mere ro og tryghed hos medarbejderne, siger Marianne Fjelbro Petersen, områdeleder for Plejehjemmet Lillevang.

Planlægningen i gang

Frem til sommerferien arbejder Wavecare og personale fra Plejehjemmet Lillevang med at tilrettelægge afprøvningen. I løbet af august er det planen, at medarbejdere, der indgår i projektet, bliver oplært i at bruge løsningerne, og de vil få mere viden om at arbejde med sansestimuli som en del af den daglige pleje og omsorg for beboerne. Projektet løber i resten af 2023 på Kornelhaven på Plejehjemmet Lillevang. Herefter skal Furesø Kommune tage stilling til, om erfaringerne kan bredes ud til flere områder i kommunen.

Videnscenter for demens anslår, at godt 87.000 mennesker på 65 år eller derover lever med demens i Danmark. Antallet forventes at vokse til mere end 134.000 mennesker i 2035 som følge af en stigende ældrebefolkning.

Fakta: Furesø - en del af Erhvervsfyrtårn for Life Science

Furesø Kommune er partner i det regionale projekt om Erhvervsfyrtårn for Life Science og udvikler i den forbindelse et kommunalt Life Science Living Lab. Formålet er, at udvikle et partnerskabet for kommunal velfærdsinnovation, som bringer virksomheder og kommuner sammen om at udvikle morgendagens løsninger til velfærdssamfundet.

I samarbejdet kan virksomheder afprøve og udvikle løsninger og teknologier sammen med kommunernes medarbejdere og borgere. I kommunerne har vi de konkrete behov og udfordringer, som medarbejdere og borgere oplever i hverdagen, og som vi skal have løst i fremtiden.

https://www.furesoe.dk/erhverv/living-lab/

25/5 2023
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma