HW/SW-udvikling og EMS

 

GPV kører fortsat i højeste gearGPV’s administrerende direktør Bo Lybæk.

GPV kører fortsat i højeste gear

Danske GPV, som er den næststørste europæisk baserede EMS-virksomhed, øgede i 3. kvartal omsætningen til 2,5 mia. kr. og realiserede et EBITDA-resultat på 197 mio. kr. Sammenlægningen med det tidligere Enics forløber fortsat planmæssigt.

Del artiklen på

GPV’s regnskab for 3. kvartal 2023 viser, at den førende danske EMS-virksomhed realiserede en omsætning på 2,5 mia. kr. i 3. kvartal mod 1,2 mia. kr. i samme periode sidste år. Den markante omsætningsfremgang på 120% skyldtes først og fremmest sammenlægningen med det schweiziske selskab Enics, men en kraftigere end forventet kundeefterspørgsel og højere priser på komponenter og materialer bidrog også.

Skønt marginerne året igennem har været presset af de højere materialepriser og den såkaldte PPV-faktor (purchase price variance), var resultatet for 3. kvartal bedre end forventet med en fremgang i EBITDA til 197 mio. kr. mod 96 mio. kr. i 3. kvartal 2022:

- Sammenlægningen med Enics har været vores førsteprioritet i 2023, og vi har opnået et meget tilfredsstillende resultat. Internt har vi oplevet uvurderlig støtte og engagement i forbindelse med integrationen, som er foregået under mottoet "One. New. Leader.", og eksternt har vores meget værdsatte kunder og leverandører taget godt imod de fordele, vi kan tilbyde dem i kraft af vores større organisation. Samlet set er det baggrunden for de gode resultater, vi har opnået i 3. kvartal, og for vores forventninger til regnskabsåret som helhed, siger GPV’s administrerende direktør Bo Lybæk.

GPV har pr. 30. september 2023 øget bindingen i arbejdskapital til 2,8 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. pr. 30. september 2022, hvilket hovedsageligt kan tilskrives sammenlægningen med Enics. Med den positive udvikling i årets første tre kvartaler udgør den samlede omsætning nu 7,9 mia. kr., svarende til en stigning på 140% sammenlignet med året før. EBITDA for året til dato blev på 565 mio. kr., svarende til en stigning på næsten 100% fra 284 mio. kr. året før.

Høj kapacitetsudnyttelse

Der har generelt været høj kapacitetsudnyttelse på virksomhedens 19 fabrikker, som er fordelt over 13 lande på tre kontinenter. GPV iværksatte i 4. kvartal 2022 et investeringsprogram med henblik på at øge kapaciteten på såvel nye som gamle fabrikker. Som led i programmet har selskabet nu afsluttet opførelsen af en ny mekanikfabrik i Thailand samt en ny elektronikfabrik i Sri Lanka, hvilket har bidraget til at øge kapaciteten markant:

- Det er vigtigt, at vi har den nødvendige kapacitet til at imødekomme kundernes efterspørgsel. Nogle kunder har i stigende omfang fokus på regional produktion. Her er det efterspørgslen efter høj produktkvalitet og leverancesikkerhed, der er fællesnævneren. Det er samtidig baggrunden for, at vi er i færd med at fordoble vores samlede produktionsareal i Mexico til 8.500 m2 , samtidig med at vi udvider med en elektronikfabrik på 11.000 m2 i Slovakiet. Begge forventes at være i drift i 1. halvår 2024, fortsætter Bo Lybæk.

Integrationsprocessen går ind i en ny fase i det nye år

Arbejdet med sammenlægningen af Enics og GPV i løbet af 2023 har været baseret på strategien fra 2022, “Prompt merger in the market and step-by-step back-office integration”, altså målsætningen om at skabe en effektiv sammenlægning over for markedet med udgangspunkt i en gradvis integration.

I årets løb har fokus været på at skabe en ny organisation, som blev lanceret i juni 2023. GPV arbejder i øjeblikket på at videreudvikle strategien og på at udstikke en plan for 2024:

- Integrationen er forløbet som planlagt takket være den vindermentalitet og det store engagement, som alle vores kolleger har lagt for dagen. Vi nedlægger snart vores Integration Management Office, og derefter vil en række væsentlige processer indgå i de almindelige drifts- og strategiaktiviteter. Det betyder ikke, at integrationsarbejdet er overstået, men blot at vi er kommet så langt i processen, at det hellere skal indgå i alle medarbejderes daglige driftsmæssige opgaver. Dette er en meget positiv udvikling og som allerede nævnt en stor del af baggrunden for den positive udvikling i 2023, siger Bo Lybæk.

Øgede indtjeningsforventninger

Udviklingen i 4. kvartal forventes påvirket af, at nogle kunder udskyder deres ordrer, nedbringer deres lagre og nedjusterer deres forventninger:

- Det er stadig for tidligt at sige, om efterspørgslen er decideret faldende, men vi oplever, at nogle kunder er begyndt at nedbringe deres lagre. Det gør, at vi forventer et lidt lavere aktivitetsniveau i 4. kvartal, forklarer Bo Lybæk.

GPV forventer efter afslutningen af 3. kvartal fortsat en positiv resultatudvikling i 2023 som helhed og øger forventningen til en omsætning i størrelsesordenen 10,0-10,4 mia. kr. mod tidligere forventet 9,9-10,3 mia. kr. I lyset af den gode indtjening i 3. kvartal øger GPV samtidig forventningen til årets EBITDA-resultat til et interval på 690-730 mio. kr. mod tidligere forventet 650-700 mio. kr.

15/11 2023
Produktlinks
Find din leverandør:

AOI teknologi

Box Build & Retail Pack

Boxbuild

Cable-Harness

CE test

FAR rapport

Hardware udvikling

Inaktiv atmosfære

IoT

IPC-A-610

OE-Lite Linux

PCB layout

Produktdesign og –udvikling

SMD montage

SMT prototype linje

SMT volumen linje

Space elektronik

SPI teknologi

Totalløsninger

Udviklings Board

X-ray

Tilføj dit firma